• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin tức - Sự kiện
Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, với mục tiêu giáo dục học sinh phát triển ...
Hoạt động trải nghiệm thực tế là cơ hội để các em thể hiện năng lực sáng tạo của mình, giúp các em biết trân trọng giá trị cuộc sống, đồng thời qua hoạt động trải nghiệm cũng phát huy năng lực hợp tác đoàn kết ở các em.Chương trình trải nghiệm với mục đích giúp các em học sinh có thêm những kiến thức cho môn học về tự nhiên xã hội và những hiểu ...
> Xem chi tiết