Chương trình "Áo ấm mùa đông" điểm đến TTBTTEMCTT Việt Trì

Chương trình "Áo ấm mùa đông" điểm đến TTBTTEMCTT Việt Trì

Video hình ảnh: