Toàn cảnh Hành trình "Tình nguyện mùa đông" 2017 - 2018 - Trường Tiểu học Tiên Cát tại Hà Giang

Toàn cảnh Hành trình "Tình nguyện mùa đông" 2017 - 2018 - Trường Tiểu học Tiên Cát tại Hà Giang

Video hình ảnh:

Bài viết liên quan